Biznes elektroniczny czyli call center

Biznes elektroniczny czyli call center

Call center jest jedną z form prowadzenia e-biznesu, który definiuje się jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o rozwiązania teleinformatyczne. Pierwotnie call center powstał, jako forma doradztwa telefonicznego na pytania zadawane przez klientów. Współcześnie call center jest to telefoniczne centrum obsługi klienta, gdzie pracownicy zapewniają niezbędna pomoc telefoniczną. Aktualnie wiele firm korzysta z tego rodzaju działalności gospodarczej wykorzystując telefon jako narzędzie informacji, przyjmowania reklamacji od klientów i udzielania im wszelkiej niezbędnej pomocy. Procedura systemu call center składa się z szeregu etapów miedzy innymi przywitania się, przyjęcia wiadomości, rozpoznania sprawy, zamknięcia sprawy, a następnie przekazanie do realizacji odpowiedniego działu. W swojej pracy pracownicy call center spotykają się z sytuacjami delikatnymi, trudnymi, z klientami pobudzonymi emocjonalnie, z reklamacjami. Cal center największa uwagę przykłada do zarządzania relacjami z klientem. We współczesnym świecie, w dobie szalonego postępu technologicznego telefon i Internet jest najpopularniejszym narzędziem kontaktu z klientami. Część przedsiębiorstw wykorzystuje call center jako narzędzie marketingowe i sprzedażowe swoich towarów czy usług. Za pomocą call center można realizować kampanie telemarketingowe, obsługę infolinii, kontaktować się z klientem za pomocą nie tylko telefonu lecz również poczty elektronicznej, utrzymywać i na bieżąco aktualizować bazę klientów oraz tworzyć programy lojalnościowe.