Charakterystyka Szkoły Austriackiej

Charakterystyka Szkoły Austriackiej

W ekonomii istnieje szereg nurtów i filozofii, które posiadają różnorodne spojrzenie na wszelkie procesy związane z tymi zagadnieniami. Jedną z powszechnie znanych i mających wielu zwolenników jest Szkoła Austriacka, inaczej nazywana wiedeńską. Głównymi założenia Szkoły Austriackiej są: podkreślanie niepewności zjawisk ekonomicznych, rezygnacja z modelowania matematycznego zjawisk gospodarczych, zasada subiektywizmu i indywidualizmu metodologicznego, podkreślenie roli wiedzy i informacji dla przebiegu procesów rynkowych. Zdaniem przedstawicieli Szkoły Austriackiej zwalczenie bezrobocia i inflacji nie jest uzależnione jedynie od stabilizacji podaży pieniądza, ale przede wszystkim od ograniczenia roli związków zawodowych. Należy podkreślić, że jej przedstawiciele są krytycznie nastawieni do związków zawodowych, sądząc że są one przyczyną wzrostu inflacji czy istnienia recesji. Wydaje się to być sensowne, ponieważ związki zawodowe często oczekują czegoś, co nie ma ekonomicznego uzasadnienia, a pracodawcy pod presją rządu, który nie chce mieć protestów psujących jego słupki sondażowe, zgadzają się na składane postulaty. Szkoła Austriacka opowiada się za wolnym rynkiem, który przy udziale „niewidzialnej ręki rynku” najlepiej kształtuje zjawiska gospodarcze. A już na pewno lepiej od państwa.