Czy podatki są potrzebne?

Czy podatki są potrzebne?

Podatki w różnej formie istnieją odkąd istnieją cywilizacje, ludzka zbiorowość z pewnymi instytucjami, które sprawują władzę nad resztą społeczeństwa. Od Starożytnej Grecji po dzisiejszą Polskę podatki są tym czego obywatele nie lubią najbardziej. Jest to zło konieczne. Z naukowego punktu widzenia podatki są obowiązkowym świadczeniem pieniężnym pobieranym przez związek publiczno prawny (np. państwo) bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Mówiąc prostym językiem, przekazujemy naszym władzom pieniądze, a one w zamian zapewniają nam bezpieczeństwo, świadczenia zdrowotne, infrastrukturę i wiele więcej. Jednak płacąc podatki nie wiemy na co dokładnie zostaną one wykorzystane, co jest ich wadą. Mogą zostać wykorzystane efektywnie, ale też bezsensownie przetrwonione. Cechą podatków jest przymusowość, co znaczy, że odpowiednie organa mogą nas ścigać za niepłacenie podatków lub próby oszustwa podatkowego. Są różne poglądy na politykę fiskalną. Generalnie istnieją dwa nurty. Pierwszy z nich mówi, że podatki są potrzebne, ponieważ oprócz zapewnienia podstawowych kwestii obywatelom państwo może pomóc potrzebującym, wyrównać społeczne nierówności. Z drugiej strony istnieją opinie, że podatki powinny być jak najniższe, ponieważ obywatele sami wiedzą jak najlepiej wydawać swoje pieniądze. Podatki szczególnie szkodą małym przedsiębiorstwom, które często z ich powodu bankrutują.