Czy RPP obniży jeszcze stopy procentowe

Czy RPP obniży jeszcze stopy procentowe

W naszym kraju to Rada Polityki Pieniężnej reguluje stopy procentowe, jest to bardzo ważny wskaźnik, według którego obliczane jest na przykład oprocentowanie kredytów, jak też wiele innych kwestii jest ustalanych na podstawie ustaleń Rady, jak chociażby oprocentowanie wkładów depozytowych i lokat terminowych. Im niższa jest ustalona przez RPP podstawowa stopa referencyjna, tym kredyty są tańsze, również te długoterminowe, hipoteczne, a wiec większość z nas jest bardzo zainteresowana obniżką stóp procentowych. Poziom podstawowej stopy referencyjnej jest też bardzo istotny, jeśli chodzi o poziom inflacji – generalnie zależność jest taka, że przy rosnącej inflacji stopy są obniżane, automatycznie przekłada się to na obniżenie oprocentowania kredytów, wzrastają inwestycje, a wiec inflacja zmniejsza się. Ostatnio stopy procentowe zostały obniżone na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu bieżącego roku, a 0,5 punktu procentowego, obecnie wiec podstawowa stopa referencyjna wynosi 3,25, natomiast stopa lombardowa wynosi 4,75. Na posiedzeniu RPP w dniu 10 kwietnia 2013 roku stopy pozostały na niezmienionym poziomie i zdaniem większości ekonomistów przez najbliższe pół rok raczej się w tej kwestii nic nie zmieni. Wskazuje na to chociażby bardzo niska, jak do tej pory, inflacja w roku bieżącym na poziomie zaledwie niewiele przekraczającym 1 procent, co jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla gospodarki naszego kraju.