Czy warto inwestować w obligacje skarbowe

Czy warto inwestować w obligacje skarbowe

Każdy kraj na świecie wypuszcza tak zwane obligacje skarbowe, nazywane też inaczej papierami dłużnymi skarbu państwa. De facto obligacje skarbowe to pewnego rodzaju pożyczka, jaka państwo zaciąga u społeczeństwa, chociaż część obligacji jest sprzedawana podmiotom zewnętrznym oraz inne państwa mogą je też kupować, a wiec jest to również zadłużanie się na zewnątrz. Obligacje emitowane są w różnych okresach czasowych – chodzi o ich wykup – od roku do nawet pięciu lat od momentu ich emisji do czasu, kiedy państwo je odkupi, oczywiście płacąc ustalone wcześniej odsetki. O tym, jakiej wysokości będą to odsetki, decyduje w pewnym stopniu siła gospodarki danego kraju i jego wiarygodność na arenie międzynarodowej – jeżeli sytuacja państwa jest stabilna, a gospodarka dobrze się trzyma, to nawet mniej oprocentowane obligacje znakomicie się sprzedają, co jest z kolei korzystne bardzo dla państwa wypuszczającego takie obligacje, bo jest to jakby kredyt o mniejszej stopie procentowej. Obligacje skarbowe naszego kraju są bardzo bezpiecznym instrumentem inwestycyjnym, bowiem gwarantuje to państwo swoim majątkiem, a oprocentowanie – obecnie średnio na poziomie 4 procent – zapewnia zysk porównywalny z długoterminowymi lokatami bankowymi. Obligacje mają tą przewagę nad lokatami bankowymi, że w razie potrzeby można je sprzedać, a więc zrealizować zysk przed ustalonym terminem, bez straty nominalnego oprocentowania.