Czym jest inflacja

Czym jest inflacja

Wiedza z zakresu ekonomi i finansów bywa bardzo przydatna. Na co dzień spotykamy się ze zjawiskami ze świata finansów i ekonomii w telewizji, rozmowach z przyjaciółmi i znajomymi, w pracy. Co więcej obydwa zagadnienia mają na nas bezpośredni wpływ, na to jak wygląda nasze życie. Dlatego też warto znać podstawowe pojęcia. Jednym z takich pojęć jest inflacja, którą najkrócej można scharakteryzować słowami, że jest to proces ogólnego wzrostu poziomu cen. Od razu można wywnioskować, że nie jest to proces pożądany przez nas (konsumentów), ale niestety nieunikniony. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, czyli oczywiście proces spadku poziomu cen. Najczęstszą przyczyną inflacji jest nadmierna podaż pieniądza spowodowana dużą ilością drukowanych pieniędzy przez bank centralny (ich emisja) lub kreacją pieniądza w bankach komercyjnych. Taka sytuacja z reguły ma miejsce, gdy sytuacja gospodarcza kraju jest kłopotliwa i rząd szuka wyjścia z tej sytuacji. Najprostszym wyjściem, choć krytykowanym przez wielu ekonomistów jest drukowanie pieniądza. Skutkiem inflacji dla przeciętnego człowieka jest to, że płaci on więcej za produkty w sklepach, przy czym jego wynagrodzenie nie rośnie. W sytuacji, kiedy drożeją produkty do których jesteśmy przyzwyczajeni, szukamy tańszych zamienników, tzw. substytutów.