Czym są finanse?

Czym są finanse?

Pytanie postawione w tytule dla przeciętnego człowieka może należeć do gatunku pytań sprawiających trudność. Nie od dziś wiadomo, że edukacja często nie gwarantuje znajomości przez ludzi z pozoru łatwych pojęć, które są używane bardzo często. Dobrym przykładem jest pojęcie finansów. Z pewnością po chwilowym zastanowieniu każdy z nas skojarzy, że zachodzi tu ścisły związek z pieniądzem. I jest to oczywiście słuszne myślenie. Finanse najprościej rzecz ujmując to ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza. Istnieją zróżnicowanie sposoby ich gromadzenia. Najbardziej popularnym jest otrzymywanie wynagrodzenia za wykonaną pracę, co jest przykładem bezzwrotnej postaci gromadzenia pieniędzy. Istnieje forma, po której pieniędzy nie musimy zwracać i jest ona znacznie bardziej pożądana. Pieniądze możemy gromadzić także w sposób zwrotny, tzn. nagromadzone wcześniej pieniądze, po jakimś czasie, na określonych zasadach zmuszeni jesteśmy zwrócić. Najpopularniejszą formą tego zjawiska jest pożyczka. Wydatkowanie pieniądza może odbywać się w formie transferu bądź w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi. Wydatkowanie pieniędzy związane jest z zaspokojeniem elementarnych potrzeb człowieka takich jak bezpieczeństwo (posiadanie schronienia w postaci domu, mieszkania) czy potrzeby fizjologiczne (jedzenie, woda).