Elektroniczny handel

Elektroniczny handel

Specyficznym rodzajem handlu towarów i usług z wykorzystaniem sieci internetowej jako środka wymiany jest handel elektroniczny. Coraz bardziej powszechna forma sprzedaży i zakupu, która dzięki globalizacji sieci pozwala na dotarcie do konsumenta w każdym zakątku globu ziemskiego. Formą handlu elektronicznego jest sklep internetowy. Handel elektroniczny zachodzący pomiędzy firmami nazywamy B2B, pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem B2C, pomiędzy dwoma konsumentami C2C, a pomiędzy konsumentem a firmą CC2B. Łatwo jest to zapamiętać, gdyż skróty powstały w oparciu o angielskie nazwy firmy czyli Business oraz konsument czyli Customer. Ze względu na swoją specyfikę elektroniczny handel ma przewagę nad klasyczną forma kupna i sprzedaży. Przede wszystkim zapewnia szybki kontakt pomiędzy dwoma stronami sprzedaży. W razie aktualizacji oferty rynkowej możne to zrobić bardzo szybko. Na bieżąco można aktualizować informacje o dostępie do oferowanych usług czy produktach. Ponadto elektroniczny handel jest czynny przez całą dobę, oszczędza czas, ma lepszą obsługę klienta oraz daje nowe sposoby promocji i reklamy , praktycznie bez kosztów własnych. Mając bazę danych klientów z łatwością można określić ich preferencje na przykład poprzez ankiety on-line. Ponadto handel elektroniczny można prowadzić równolegle z dotychczas prowadzoną tradycyjną formą sprzedaży.