Historia powstania e-biznesu

Historia powstania e-biznesu

Początkowo biznes elektroniczny rozwijał się w międzynarodowych korporacjach jako wymiana elektroniczna dokumentów. Jeżeli zdefiniujemy e-biznes jako prowadzenie biznesu opartego na rozwiązaniach teleinformatycznych można powiedzieć, że pierwowzór e-biznesu powstał już w latach 60-tych dwudziestego wieku. Pierwowzorem był wprowadzony przez amerykańskie banki zautomatyzowany system, który pozwolił na wykonywanie pracy przez 9 pracowników, a wcześniej tę sama pracę wykonywało 50-ciu. Później ten sposób pracy zaczęły wykorzystywać komercyjne firmy i przedsiębiorstwa, które zautomatyzowały zarządzanie płacami, tworzyły raporty, plany i harmonogramy. Współcześnie e-biznesem określamy model prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o aplikacje internetowe. Elektroniczny biznes to także wymiana informacji pomiędzy producentem, dystrybutorem i odbiorcą usług czy produktów, zawieranie kontraktów na odległość, prowadzenie telekonferencji czy wyszukiwanie informacji. Możliwości jest bardzo wiele a najbardziej popularne to wirtualny sklep internetowy, czyli najprostszy model biznesowy polegający na sprzedaży w Internecie poprzez specjalny e-shop. Inne możliwości e-biznesu to elektroniczne zaopatrzenie, centrum handlowe, aukcje elektroniczne. Niektóre firmy do swojej działalności internetowej wykorzystują wirtualną społeczność, czyli grypę użytkowników portalu tematycznego skupionych wokół jednego sektora rynku.