Inwestowanie na rynku IT

Inwestowanie na rynku IT

Rynek IT jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce. O jej wzroście świadczy chociażby fakt, że na rynku pracy jest mnóstwo ofert pracy dla programistów, informatyków, grafików itp. Wielu inwestorów o pokaźnym kapitale już dawno zaczęło lokować środki w innowacyjne projekty z zakresu nowych technologii i Internetu. W obecnej sytuacji nawet stworzenie jednej aplikacji może przynieść milionowe zyski. Na rynku jest duża konkurencja, z uwagi na fakt, że równorzędnymi podmiotami są pojedyncze osoby czy małe zespół projektowe, które realizują wiele innowacyjnych pomysł. Można powiedzieć, że w branża przeżywa swoje najlepsze lata. Nikt nie pamięta już o milenijnym kryzysie związanym z rozwojem Internetu. Nastąpiło wtedy poważne spowolnienie jego rozwoju oraz deficyt nowych rozwiązań. Trwało to kilka lat, aż w końcu po 2006 roku nastąpił gwałtowny rozwój. Projekty portali społecznościowych czy użytecznych narzędzi komputerowych zaczęły przynosić pokaźne zyski. Parki technologiczne powstające w wielu polskich miastach skupiają między innymi firmy z branży komputerowej, dając im dobre warunki do rozwoju. Media regularnie donoszą o spektakularnych sukcesach niszowych przedsięwzięć. Marki takie jak facebook czy google na początku nie wróżyły sukcesu finansowego, a obecnie generują pokaźne zyski.