Inwestycje w Polsce i w USA

Inwestycje w Polsce i w USA

Polska jako kraj europejski realizuje tradycje inwestowania obecne w całej Europie. W świetle tej wizji, inwestowanie odbywa się poprzez pozyskiwanie kredytów bankowych. Przedsiębiorstwa uzyskuje preferencyjne kredyty w bankach, co umożliwia im dalsze rozwijanie swojej działalności, wchodzenia na nowe rynki, pozyskiwania nowych klientów. Możliwości spłaty kredytów są różne. Przedsiębiorstwo które wpada w trudną sytuację finansową, dodatkowo obciążone kwotą kredytu jest dużo bardziej zagrożone bankructwem. Jako poręczenie kredytów stosuje się majątek firmy. W momencie niemożliwości spłaty, sprzęt – maszyny, komputery, budynki zostają zajęte na poczet długu. Uniemożliwia to dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, generuje jeszcze większe straty i prowadzi do zwolnienia zatrudnionych pracowników. Inaczej wygląda inwestowanie w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Obywatele tych państw mają całkiem inną świadomość finansową. Dzieci od najmłodszych lat uczą się jak funkcjonuje rynek finansowy. Z drugiej strony, banki nie są tak przychylne aby udzielać przedsiębiorcom kredytów na masową skalę. Tłumaczą to wysokim ryzykiem. Dlatego amerykańskie i kanadyjskie przedsiębiorstwa inwestują kapitał na giełdzie. Po uzyskaniu pewnego pułapu dochodów, spółki muszą wejść na giełdę. Ryzyko jest duże, ale możliwości uzyskania środków również.