Jak działa mechanizm rynkowy

Jak działa mechanizm rynkowy

Wokół nas nieustannie odbywa się gra rynkowa. Jej uczestnikami są podmioty rynku, czyli firmy produkujące dobra. Wykorzystują skomplikowane strategie, które mają prowadzić do osiągnięcia celu oraz misji przedsiębiorstwa. Celem producenta z reguły jest zdobycie klientów, a więc gracze rynkowi (producenci) działają na szerokim polu robiąc wszystko, aby konsumenci wybrali ich produkty. Wykorzystują do tego działania z zakresu marketingu, a więc promowania swoich produktów poprzez reklamę, odpowiednie opakowanie, które zwróci uwagę na produkt czy odpowiednie zarządzanie jakością. Ostatnie zagadnienie związane jest ze osiągnięciem właściwości produktu, które spełnią wymagania klientów. Z drugiej strony mamy konsumentów. Działanie jednych i drugich daje nam mechanizm rynkowy, czyli relacje pomiędzy popytem i podażą. Odpowiedni poziom obu tych wartości pozwala na osiągnięcie równowagi rynkowej. Możliwe jest to poprzez ustalenie ceny równowagi. Równowaga rynkowa to nic innego jak równość podaży i popytu. Czyli na rynku znajduje się dokładnie tyle danego produktu, ile konsumenci chcą nabyć. Taka sytuacja jest czysto teoretyczna, jednak często sytuacja na rynku jest bliska osiągnięcia równowartości popytu i podaży. Pojęcie równowagi rynkowej wcale nie musi być pożądane społecznie, ponieważ ustalona cena równowagi może być zbyt wysoki dla znaczącej części społeczeństwa.