Jaka rola ministra finansów

Jaka rola ministra finansów

W każdym kraju funkcja ministra finansów to bardzo ważne stanowisko, taki minister jest pewnego rodzaju skarbnikiem, który decyduje, ile dać pieniędzy poszczególnym podmiotom, jak ułożyć budżet państwa na dany rok, by z jednej strony zaoszczędzić jak największe środki finansowe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dług publiczny i deficyt budżetowy są duże, z drugiej zaś strony budżet ma zapewnić rozwój poszczególnych sektorów gospodarki, a do tego potrzebne są przecież znaczne nakłady finansowe. Rola ministra finansów jest na pewno w pewnym aspekcie niewdzięczna – w czasie układania budżetu poszczególni ministrowie żądają dla swoich resortów większych pieniędzy, dodatkowych środków, a jednocześnie nikt z nich nie chce ograniczyć dotychczas posiadanego budżetu, minister finansów zaś musi podjąć takie decyzje, by poszczególne inwestycje i programy pro rozwojowe nie były zagrożone, a jednocześnie by budżet państwa nie był nadmiernie zwiększony, bo to ma różne nieprzyjemne konsekwencje. W naszej Konstytucji jest zapis mówiący o tym, że deficyt państwa w ciągu roku nie może przekroczyć 55 procent PKB, jeżeli zaś tak się stanie, wówczas następują głębokie ciecia finansowe, miedzy innymi nie będzie wtedy podwyżek płac, a wręcz odwrotnie – mogą być nawet zmniejszone emerytury czy płace w budżetówce, a tego nikt z nas przecież nie pragnie.