Jakie podatki płacimy

Jakie podatki płacimy

Myśląc o podatkach, pierwsze co przychodzi nam do głowy do podatek dochodowy. Jest to jedna z najstarszych form opodatkowania zysku, znana od czasów starożytnych. Zobowiązane do jej zapłaty były różne grupy społeczne, zróżnicowana była również jego wysokość. Płacono go nie tylko gotówką, ale także w postaci wyprodukowanych dóbr. Obecnie w dyskusji na temat podatków wszystkie strony zgadzają się co do tego, że jest to słuszna forma wspierania budżetu państwa. Kwestią sporną jest jednak jego wysokość. Liberałowie i wolnościowcy nie chcą godzić się na płacenie zbyt dużej części swojego dochodu państwu. Z drugiej strony, socjaliści są jak najbardziej za zwiększaniem jego wysokości. Pieniądze pozyskane z jego wpłat można wówczas przeznaczyć na główne cele realizowane przez państwo. Innym rodzajem podatków są podatki od podmiotów o osobowości prawnej. Podatkiem takim jest VAT, czyli Value Added Tax – podatek od wartości dodanej. Podatek VAT płaci ostatni podmiot w procesie produkcji towarów lub świadczenia usług. Tak więcej firmy rozliczając się między sobą, mogą zredukować koszt o wysokość podatku VAT od towarów i usług koniecznych do wytworzenia dóbr przez nie generowanych. Na końcu łańcucha produkcyjnego jest zawsze klient detaliczny. On jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT. Dlatego też podatek VAT płacimy na każdym kroku, w sklepie, na stacji benzynowej, w aptece czy w restauracji.