Kiedy Polska przystąpi do strefy euro

Kiedy Polska przystąpi do strefy euro

W momencie, kiedy wstępowaliśmy jako kraj do Unii Europejskiej, stało się też jasne, że wcześniej czy później przystąpimy do strefy euro – większość znawców prawa europejskiego twierdzi nawet, że nie musimy w tym celu przeprowadzać referendum i można zatwierdzić przejście ze złotówki do euro na poziomie głosowania w parlamencie. Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju mówiło się, że możemy wejść do strefy euro w roku 2012, jednak obecnie coraz bardziej ostrożnie jest wymieniana konkretna data wstąpienia Polski do tego elitarnego klubu. Po ostatnich zresztą wydarzeniach w krajach basenu Morza Śródziemnego, jak Grecja, Hiszpania, Portugalia czy Cypr strefa euro nie jawi się już jako coś aż tak bardzo pożądanego, jest wielu krajach kandydujących sprzeciw wobec przyjęcia euro jako waluty w wielu środowiskach. Ekonomiści uspokajają, mówiąc z jednej strony, ze problemy kilku państw, gdzie funkcjonuje euro, nie są wynikiem posiadania tej właśnie waluty, lecz innych czynników. Podkreślają z kolei, ze na razie w Polsce trudno jest mówić o przyjęciu waluty europejskiej w najbliższych latach, gdy nie spełniliśmy jeszcze większości warunków, umożliwiających przyjęcie tej waluty, jak chociażby poziomu inflacji na poziomie mniejszym niż 2,5 procent w skali roku czy też bardziej stabilnej złotówki, o mniejszych wahaniach kursu, niż to się dzieje w ostatnich latach.