Kto prowadzi biznes ?

Kto prowadzi biznes ?

Większość osób, które uzyskuje dochody, a jest w wieku, który oficjalnie określa się produkcyjnym, uzyskuje dochody z tytułu pracy. Taki okres w Polsce zaczyna się od 18 roku życia, a kończy na 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, choć dotyczy to jedynie osób aktualnie odchodzących na emeryturę, gdyż młodsi będą musieli pracować do 67 roku życia. Choć bezrobocie w naszym kraju jest stosunkowo duże, to jednak pracujący w tzw. sile wieku stanowią zdecydowaną większość, albowiem niewiele osób osiąga dochody z innych źródeł. Wśród pracujących, możemy wyróżnić osoby pracujące na zasadzie pracy najemnej lub też prowadzące własny biznes. Warto tutaj zauważyć, że w wielu przypadkach ten podział jest nieostry, gdyż część osób, formalnie zatrudnionych na własny rachunek, w istocie wykonuje pracę na takich samych warunkach i pod takim samym kierownictwem, jak wcześniej w zakładzie pracy. Tym niemniej, możemy przyjąć, iż w Polsce jest co najmniej kilka milionów przedsiębiorców, przy czym niektórzy prowadzą duże biznesy, zatrudniające dziesiątki, a nawet setki pracowników, inni natomiast niewielkie przedsiębiorstwa, w których w istocie pracują często tylko oni oraz ich najbliższa rodzina. Rola takich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, jest jednak dla gospodarki dziś bardzo ważna.