Lepsze konto niż lokata

Lepsze konto niż lokata

Na przestrzeni lat sytuacja na rynku finansowym zmieniała się jak w kalejdoskopie. Jeszcze kilka lat wcześniej nasze wolne pieniądze lokowaliśmy na jak najlepiej oprocentowane lokaty. Dziś otworzenie na koncie rachunku oszczędnościowego wygląda zdecydowanie lepiej niż wpłacanie danej sumy na określoną czasowo lokatę. Konto oszczędnościowe stało się o wiele wygodniejsze, a co ciekawsze znacznie bardziej opłacalne niż lokata. Średnia stawka przeciętnego oprocentowania lokat to 3,5 proc. zaś średnia oferta konta oszczędnościowego to 4 proc. w skali roku. Ograniczenia jakie wiązały się z założeniem lokaty stają się więc już przeszłością dla bardziej wygodnego rozwiązania jakim jest założenie konta oszczędnościowego. Dziś posiadanie bezpłatnego rachunku oszczędnościowego jest standardowym bonusem jaki otrzymujemy od banku. Ponadto na rachunku oszczędnościowym możemy oszczędzać w każdej chwili tak samo jak i wypłacać z niego pieniądze w dowolnym momencie. Na najwyższe oprocentowanie kont oszczędnościowych w wysokości 4,5 proc. możemy liczyć wpłacając kwotę nie mniejszą niż 15 000 zł i nie większą niż 20 000 zł. Już dziś widać większe zainteresowanie zakładaniem rachunku oszczędnościowego na którym chcemy gromadzić nasze wolne środki niż otwieraniem kolejnej lokaty, z której oprocentowania i tak nie będziemy w pełni zadowoleni, a nasze środki na ustalony czas trwania takiej lokaty zostaną zamrożone. Znacznie bardziej podoba się nam możliwość swobodnego oszczędzania naszych funduszy na koncie oszczędnościowym. Takie zmiany na pewno zainteresują nie tylko tych którym często brakuje środków na koncie, ale również tych, którzy w procesie tworzenia zaplecza finansowego są niesystematyczni.