Modele konkurencji rynkowej

Modele konkurencji rynkowej

Konkurencja jest podstawą funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Jest to proces polegający na konkurowaniu między sobą podmiotów rynkowych w celu zawierania jak największej liczby transakcji rynkowych poprzez przedstawienie korzystniejszej od innych oferty. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. Na przestrzeni lat funkcjonowania rynku wykształciło się kilka rodzajów konkurencji. Pierwszym z nich jest model konkurencja typu monopol. Jest to sytuacja, kiedy w jednej z branż o kształcie rynku decyduje jedna firma. Taka sytuacja często występuje w branżach typu telekomunikacja czy energetyka. Praktyka pokazuje, że jest to sytuacja niekorzystna dla ogółu, ponieważ monopolista samodzielnie ustala cenę i nie czuję żadnej presji, ponieważ konsumenci nie mają innego wyboru. Oligopol to konkurencja w której występuje od dwóch do kilku firm. Są to duże podmioty, które działają na podobnym poziomie. Przykładem może być sieć telefonii komórkowych w Polsce. Oligopol występuje w branżach, które wymagają ogromnego wkładu finansowego na starcie. W przypadku oligopolu może dojść do tzw. zmowy cenowej, czyli ustalenia przez firmy jednej, zawyżonej ceny niekorzystnej dla konsumentów. Najlepszym modelem jest konkurencja doskonała w której istnieje wiele firm, a cena jest ustalana przez mechanizm rynkowy.