O przepływie gotówki

O przepływie gotówki

Rynek finansowy to jedno z podstawowych pojęć ekonomicznych. Jest to całokształt dostępnych zasobów finansowych i operacji finansowych, dokonywanych w ramach unormowanych wcześniej rynków szczegółowych. Większość operacji na rynkach finansowych to transakcje bezgotówkowe. Oznacza to, że pieniądz ma charakter wirtualny. Nie można jednak uznawać tego za wadę. Pieniądz elektroniczny zrewolucjonizował spojrzenie na charakter obrotu pieniądzem oraz przepływem zasobów pomiędzy podmiotami. Większość całego światowego kapitału zgromadzona jest w rękach zaledwie kilku procent ludności. Oznacza to że, mówiąc wprost – większość bogactw zgromadzona jest w rękach wpływowych grup ludzi na całym świecie. Indywidualne operacje finansowe stanowią tylko ułamek całego przepływu gotówki w danym okresie czasu. Znaczna część zasobów finansowych zgromadzona jest na kontach bankowych. Pieniądze są wpłacane lokaty bankowe po to, aby po pierwsze, klienci mogli na nich zarobić, a po drugie dlatego, że banki muszą posiadać chociaż częściowe pokrycie w gotówce na ogromne sumy, na jakie udzielają kredytów. Cały system opiera się więc na zaufaniu klientów do instytucji, której powierzają pieniądze. Jeśli to zaufanie zostanie podważone, to klienci będą chcieli jak najszybciej wydobyć swoje pieniądze z banków. Taka sytuacja miała miejsce na Cyprze.