Od czego zależy poziom inflacji

Od czego zależy poziom inflacji

W każdym kraju występują pewne zjawiska ogólne, dotyczące ekonomii, których bardzo obawiają się nie tylko rządzący, ale praktycznie wszyscy obywatele – mówimy tutaj o inflacji, a wiec utracie wartości danej waluty. Najprościej rzecz ujmując inflacja to proces, w którym za te same pieniądze po określonym czasie, na przykład po roku czasu, możemy kupić o wiele mniej towarów i usług niż przed rokiem, a to, o ile kupimy mniej, jest właśnie wskaźnikiem inflacji. Można inflacje liczyć w stosunku rok do roku i tak czyni się najczęściej, można ja też liczyć miesięcznie, kwartalnie lub też w systemie większej ilości lat. Wysoka inflacja jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym dla każdego rynku finansowego, rządy poszczególnych krajów, a zwłaszcza banki centralne starają się wszelkimi sposobami przeciwdziałać wzrostowi inflacji. Sam poziom inflacji w danym kraju zależy od bardzo wielu czynników, może to być kurs danej waluty w stosunku do innych walut, nadmierne drukowanie pieniędzy, szybki wzrost cen spowodowany na przykład bardzo niskim urodzajem w danym czasie (wzrost cen żywności) czy zbyt wysokie stopy procentowe, ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej. Pożądana inflacja powinna utrzymywać się na poziomie 2 procent, jeśli rośnie powyżej tego wskaźnika, należy podjąć działania zapobiegające takiemu wzrostowi. W naszym kraju w ubiegłym roku inflacja była dość wysoka, bo aż na poziomie niespełna 4 procent, prognozy na rok 2013 są takie, że inflacja powinna zmieścić się w 3 procentach.