Płaca minimalna a rozwój firm

Płaca minimalna a rozwój firm

W naszym kraju co roku jest ogłoszony pewien poziom pacy, nazywanej płaca minimalna, który to poziom zapewnia pracownikom zatrudnionym na umowę o prace wynagrodzenie o wysokości mnie mniejszej. W roku 2013 poziom płacy minimalnej w naszym kraju wynosi 1600 złotych, oczywiście jest to wysokość brutto, w stosunku do poprzedniego roku jest to o prawie 100 złotych więcej. Poziom płacy minimalnej w danym roku jest zawsze negocjowany w tak zwanej komisji trójstronnej, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających w naszym kraju, przedstawiciele strony rządowej oraz przedstawiciele pracodawców prywatnych. Podczas tych rozmów ścierają się głównie dwa przeciwstawne stanowiska – związki zawodowe żądają zawsze płacy minimalnej na poziomie o kilkaset złotych wyższym niż jest obecna, natomiast przedsiębiorcy starają się podczas negocjacji utrzymać swoje stanowisko mówiące o tym, że płaca minimalna ustalona na zbyt wysokim poziomie spowoduje nieodmiennie spadek zatrudnienia i spadek produkcji, z uwagi na wysokie koszty pracy, co odbije się w efekcie na samych pracownikach. Według licznych przedstawicieli pracodawców najlepszym wyjściem byłoby, aby w ogóle nie było ustalonej płacy minimalnej, co dałoby większą swobodę rozwoju przedsiębiorcom, a co za tym idzie – zmniejszenie się bezrobocia i większe możliwości podwyżki płac dla już zatrudnionych, w uzasadnionych oczywiście przypadkach.