Polska w Euro

Polska w Euro

Na dzień dzisiejszy Polska nie spełnia większości warunków, które pozwoliłyby jej wkroczyć w strefę euro. Dla jednych to dobra dla drugich zła nowina. Jednak pewni możemy być tego, że jeszcze minie bardzo długo czasu, kiedy to naprawdę Polska będzie gotowa by wkroczyć w strefę euro. Coraz częstsze dyskusje na temat spełniania podstawowych warunków przez nasz kraj by mógł wstąpić do prestiżowej strefy euro i ewentualne działania palone są na panewce. Czym dla nas jest wejście do euro poza wymianą waluty, której najbardziej się boimy? Przede wszystkim przepisy dotyczące różnorodnych dziedzin musiałby ulec zmianie, a na dzień dzisiejszy nie wszystkie te zmiany, a nawet większość byłaby dla nas niekorzystna, gdybyśmy weszli do strefy euro. Wejście do strefy euro powinno być przemyślanym rozsądnym posunięciem zaplanowanym przez nasz rząd co w obecnym czasie i kryzysie, który doskwiera nam coraz bardziej na szczęście jest niemożliwe. Dlaczego na szczęście? Ponieważ samo wejście do euro nie rozwiąże wewnętrznych problemów jakie są do dziś w Państwie, a jeżeli najważniejsze problemy jakie dotykają nasz kraj są nadal w rozsypce, gdzie tu mowa o wejściu do strefy euro? W dniu dzisiejszym możemy być pewni, że wejście do strefy euro przez Polskę zajmie nam jeszcze kilka dobrych lat jak nie więcej. Przed takimi ruchami jak wejście do euro najpierw powinno rozwiązać się kluczowe problemy Państwowe i na takie działania ze strony naszych urzędników liczymy.