Popularność zakupów grupowych

Popularność zakupów grupowych

Niezależnie od tego, iż obecnie znajdujemy się w fazie kryzysu gospodarczego, Polska nie jest bynajmniej jeszcze krajem bogatym. W związku z tym, grono ludzi zamożnych, a nawet klasa średnia, nie są jeszcze zbyt liczne. Natomiast dla ludzi nie dysponujących dużą gotówką, których w Polsce jest większość, najważniejszym kryterium zakupu nie jest jakość towaru lub usługi, lecz jego cena. Z tego też względu bardzo dobrze sprzedają się wszelkiego rodzaju produkty, które są oferowane po cenie promocyjnej, czyli z reguły kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent niższej od ceny standardowej. Z takiego właśnie upodobania Polaków, korzystają serwisy zakupów grupowych. Negocjują one bowiem u producenta towaru, a częściej usługodawcy, znaczącą obniżkę ich ceny, nieraz przekraczającą nawet 50%. W ten sposób usługodawca zyskuje nowych klientów, a serwis zakupów grupowych prowizję od każdego pozyskanego klienta. Zadowoleni są także sami klienci, korzystający z wyjątkowej okazji. Jedyny problem może się pojawić w momencie, kiedy klientów będzie zbyt dużo, aby usługodawca mógł ich wszystkich obsłużyć, a trzeba zauważyć, że na pojedynczym kliencie, pozyskanym w ramach serwisu zakupów grupowych, uzyskuje on zysk minimalny, bardziej jest to inwestycja reklamowa, obliczona na przyszłe zyski i rozwój firmy.