Socjalizm czy kapitalizm

Socjalizm czy kapitalizm

Socjalizm jest w świadomości Polaków jest bliski albo nawet równy komunizmowi. Takie postrzeganie tych pojęć nie jest zupełną sprzecznością, ponieważ niekiedy o socjalizmie mówi się jako łagodnej odmianie komunizmu i jest to zbieżne z tym co podaje nam literatura naukowa. Socjalizm przede wszystkim odrzuca radykalne metody walk rewolucyjnych. Przekonuje, że słuszną drogą jest systematyczne i ciągłe pomniejszanie oraz niwelowanie nierówności społecznych, rozpowszechnianie świadczeń socjalnych poprzez odrzucenie w całości lub części mechanizmu wolnego rynku i uciekanie od własności prywatnej. Jakie ma to skutki ekonomiczne? Socjalizm jest ściśle związany z brakiem wolności gospodarczej, z centralizacją władzy nawet na płaszczyźnie ekonomicznej czy finansowej. Liberałowie podkreślają, że takie rozwiązania prowadzą do patologii, np. w postaci korupcji wewnątrz państwa, marnotrawienia pieniędzy. Ponadto świadczenia socjalne mogą w dużym stopniu rozleniwiać społeczeństwo. Nadrzędny cel socjalizmu (równość społeczna) nigdy nie zostanie osiągnięty, ponieważ jedni ludzie pracują mniej, inni więcej. Kapitalizm przekonuje, że każdy jest kowalem swego losu. Kapitalizm ma też swoje wady, np. może prowadzić do władzy większości nad mniejszością. Bogaci ludzie w kapitalizmie mają łatwiej. Wybór nie jest prosty.