Sposoby prowadzenia biznesu

Sposoby prowadzenia biznesu

Nie ulega wątpliwości, że własne przedsiębiorstwo można prowadzić na kilka sposobów. Zdecydowanie najczęstszym będzie to sposób tradycyjny, praktykowany przez dziesiątki, a nawet setki lat. Polega on na tradycyjnym, bezpośrednim kontakcie kupującego ze sprzedającym, przy czym kupujący – klient lub odbiorca towarów – może je bezpośrednio zaobserwować, obejrzeć, dotknąć, nawet powąchać. Nie musi to bynajmniej oznaczać, iż każda tego typu transakcja odbywa się w dokładnie taki sposób, w jaki przez setki lat, a często także dziś, kupowano przykładowo na targach. Dziś spora część transakcji kupna – sprzedaży, poprzedzona jest kontaktem telefonicznym lub mailowym ich stron, a więc odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Stopniowo jednak coraz większą rolę odgrywa e–biznes. W tym wypadku istotne jest, że prowadzenie działalności gospodarczej, osiąganie zysków, nie może być osiągalne bez pośrednictwa Internetu. Oczywiście sam biznes internetowy też może przyjąć różne formy – można tutaj oferować produkty i usługi, które przyjmują materialną postać, ale ich wyprodukowanie lub świadczenie nie jest możliwe bez Internetu. Jednak znaczną część sektora e–biznesu stanowią takie obszary działalności, w których głównym źródłem obrotu są pliki i treści, istniejące tylko elektronicznie.