Szkolenia on-line

Szkolenia on-line

Innowacje technologiczne wkraczają z rozmachem w każdy rodzaj życia. Tak samo dzieje się z edukacją i szkolnictwem. Wprowadzenie nowoczesnych metod e-learningu, czyli nauczania daje możliwości na rozwinięcie e-biznesu dla firm prowadzących szkolenia czy kursy. Proces nauczania możemy nazwać e-learningiem, gdy kursant korzysta z mediów elektronicznych w procesie nauki. E-learning można stosować jako dopełnienie tradycyjnego nauczania lecz również można założyć platformę e-learningową i nauczać czy prowadzić szkolenia wyłącznie za jej pomocą. Za pomocą tego typu nauczanie odbywa się zdalnie, a osoba się szkoląca nie ma obowiązku fizycznie uczestniczyć w zajęciach. Ponadto istnieją takie metody e-learningu, które w czasie rzeczywistym udostępniają uczestnikom szkolenia określone zasoby. Można wówczas wykorzystać w kursie telekonferencję, wideokonferencję. Można również stworzyć seminarium w Internecie. W trakcie takiego nauczania można nawiązać bezpośredni kontakt z trenerem. Najczęściej wykorzystywanym nośnikiem informacji w nauczaniu na odległość wykorzystuje się komputer, lecz także nośniki CD czy DVD, nagrania audio i video czy telewizje interaktywną. Swobodnie można przeprowadzać szkolenia za pomocą przeglądarek internetowych udostępniając zasób materiałów po dokonaniu opłaty. Jedną z form nauczania elektronicznego są szkoły języków obcych pracujące wyłącznie zdalnie.