W jaki sposób bezpiecznie inwestować na giełdzie

W jaki sposób bezpiecznie inwestować na giełdzie

Nasza giełda papierów wartościowych w Warszawie działa już od ponad 20 lat, tak wiec Polacy maja możliwość inwestowania swoich pieniędzy już nie tylko w bankach na lokatach terminowych, jak to było przez całe dziesięciolecia w poprzednim ustroju, lecz również kupowania akcji różnych spółek, grania na giełdzie i w ten sposób pomnażania swoich pieniędzy. Jednak okazuje się, że w naszym kraju społeczeństwo jest relatywnie konserwatywne w kwestii inwestowania, gdyż dotychczas tylko niewielki odsetek naszych oszczędności lokowanych jest w papiery różnych spółek i firm, notowanych na giełdzie, nadal ogromna większość oszczędności lokowana jest tradycyjnie, a więc zmienia się w lokaty bankowe różnego rodzaju. Inwestowanie na giełdzie zmniejszyło się znacznie po roku 2008, kiedy to w III kwartale giełdy światowe, w tym również warszawska, poniosły bardzo wielkie straty, nastąpiło załamanie notowań giełdowych i przyszła długa bessa. Okazuje się, że na giełdzie też trzeba inwestować z głowa, nie kupować akcji tylko jednej spółki, należy dywersyfikować swoje inwestycje, część z nich lokować w inwestycje 100 procentowo bezpieczne, jak na przykład papiery dłużne skarbu państwa, wspomniane już lokaty bankowe długoterminowe lub też fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu, gdzie nie ma zbytniego ryzyka i poniesienia dotkliwej straty inwestycyjnej.