Walka z bezrobociem

Walka z bezrobociem

Walka z bezrobociem jest nadal obecna w naszym kraju. Jednak nadal ta walka wydaje się mało efektywna i nie ma co liczyć na szybkie zmiany w tej kwestii. Obecnie w Polsce jest ponad 2 miliony 300 tysięcy osób bez pracy. To bardzo duża liczba. Jednak walka z bezrobociem jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy wzrasta ilość osób mających długotrwały problem ze znalezieniem miejsca zatrudnienia. Według ekonomistów, przedsiębiorcy nie będą tworzyć nowych miejsc pracy tak długo, jak długo nie nastąpi odbicie światowej gospodarki. To bardzo złe informacje i z pewnością nie obejdą się bez echa, a także wprowadzą niestety większe niż do tej pory przygnębienie pośród ludzi bezrobotnych. Jednak nowe miejsca pracy mogłyby powstać w momencie, gdyby radykalnie zmniejszone zostały koszty pracy i zmienione w tym kontekście przepisy prawa. Gdyby zmniejszyły się bardzo dziś wysokie składki ubezpieczeniowe pracowników z pewnością nowych miejsc pracy powstawałoby więcej. Przedsiębiorcy ponoszą kolosalne sumy za ubezpieczenia swoich pracowników na co również Państwo patrzy z przymknięciem oka nie widząc problemu. W zasadzie może się wydawać, że ludzi odpowiedzialni za nowe ustawy związane z prawem pracy tak naprawdę mają głęboko gdzieś problem bezrobocia, ponieważ nie widać żadnych zmian, a nawet prognozy ich nie zapowiadają. Inaczej jest jeżeli faktycznie coś się z tym robi, a co innego jeżeli tylko o tym mówi. Jeżeli chodzi jednak o bezrobocie bardzo długo możemy nie liczyć na żadne zmiany takie są oficjalne i najbardziej prawdopodobne fakty.