Warto zadbać o swoją emeryturę

Warto zadbać o swoją emeryturę

Każdy z nas osiągnie kiedyś wiek emerytalny i skazany będzie na co miesięczną emeryturę, jeśli oczywiście dożyjemy takiej chwili – dlatego też warto już teraz zastanowić się, czy w jesieni życia będziemy mieli pieniądze nie tylko na jedzenie czy czynsz, ale też na lekarstwa i inne wydatki. W czasie, kiedy ogłoszono reformę emerytalna w naszym kraju i powstały Otwarte Fundusze Emerytalne, było dużo optymizmu co do wysokości przyszłych emerytur, mówiono nawet, ze na stare lata będziemy wygrzewali się w słońcu Egiptu. Jednak z biegiem czasu okazało się, że nie będzie tak optymistycznie – z jednej bowiem strony OFE nie wypracowują takiego zysku, jaki przewidywano, z drugiej zaś mamy obecnie tak niski przyrost naturalny w Polsce, że nie będzie komu po prostu pracować na nasze przyszłe emerytury. W tej sytuacji ekonomiści zachęcają do odkładania środków prywatnie na przyszłe emerytury, nie oglądając się na ZUS czy OFE, bowiem te oficjalne emerytury mogą być bardziej symboliczne niż zapewniające nam rzeczywiste godne życie. Dobrym sposobem na inwestowanie jest odkładanie – regularne – pieniędzy w dobrym funduszu, przez kilkadziesiąt lat, najlepiej od razu po rozpoczęciu pierwszej pracy zacząć odkładać na ten cel, a w ciągu wielu lat nasze pieniądze będą zwielokrotnione i nie będziemy musieli martwić się o chleb na stare lata.