Widmo kryzysu finansowego

Widmo kryzysu finansowego

Finanse w każdym państwie pełnią nadrzędną rolę i skutki z nimi związane są odczuwalne przez nas wszystkich. Obecnie trudno wyobrazić sobie prawidłowo funkcjonujące państwo bez rozbudowanego i dobrze skonstruowanego systemu finansowego. O ponadprzeciętnym znaczeniu finansów w każdym państwie świadczyć może fakt, że nawet pozornie małe zawirowania i problemy, z którymi borykają się systemy finansowe na całym świecie, mają ogromny wpływ na życie zwykłych ludzi. Kryzys finansowy, który jest powszechnym zjawiskiem we współczesnym świecie jest ogromnym problemem, nie tylko dla rządów poszczególnych państw, ale także dla wszystkich ludzi, którzy niekiedy dotkliwie odczuwają nieprzyjemne skutki kryzysu. Możemy mówić, że mamy do czynienia z kryzysem w momencie, gdy zachodzą gwałtowne i nieprzewidywalne zmiany na rynku finansowym, które najczęściej są związane z niewypłacalnością lub brakiem płynności podmiotów rynkowych. Ponadto przyczynami kryzysu mogą być względu gospodarcze, np. gdy gwałtownie spada produkcja. Obecnie mamy do czynienia z kryzysem ogólnoświatowym trwającym już od 2007 roku. Jego początek to kredyty hipoteczne udzielane osobom o wątpliwej zdolności kredytowej, które były udzielane przy wysokim ryzyku spłaty. Tego typu nierozsądne i fatalne w skutkach działania były podejmowane w Stanach Zjednoczonych.