Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa – skuteczny sposób na ściągnięcie długów?
Wraz ze wzrostem konsumpcjonizmu równocześnie zauważamy wzrost liczby udzielanych kredytów. Możemy je podzielić na dwie grupy: o niewielkiej wartości jak np. kredyt na zakup sprzętu do wyposażenia domu, ale także na te duże np. zakup samochodu czy długoletnie, zaciągane w celu zabezpieczenia środków potrzebnych na budowę domu. Czasem poprzez złą organizację i niewłaściwe zarządzanie własnymi finansami lub niespodziewane okoliczności, pojawiają się problemy ze spłatą rat i zobowiązań z innych tytułów. Wierzyciele jednak czekają na swoją zapłatę.
Jak wygląda windykacja i na czym polega? Windykacja najprościej ujmując jest to sposób na ściągniecie należnych wierzycielowi środków pieniężnych. Wyróżnić możemy dwa jej rodzaje: windykacja polubowna i windykacja sądowa. W pierwszej kolejności firma, której zostało powierzone zadanie ściągnięcia długów kontaktuje się z dłużnikiem, a następnie wysyła do niego polecenie zapłaty. Jeżeli w sposób polubowny nie udało się odzyskać długu, wierzyciel za pośrednictwem firmy może wystąpić na drogę sądową.
Czasem również firmy windykacyjne przeprowadzają proces określany jako windykacja masowa długów. To również ściąganie należności, ale w znacznie większej ilości. Firmy te mają możliwość skupowania tzw. pakietów długów. Wiąże się to jednak z ryzykiem, dlatego przed wykonaniem tego typu czynności należy dokładnie przeanalizować dany pakiet. Jeżeli składa się on z należności o niskich nominałach to gwarantuje wysoką skuteczność i tym samym jest bardzo często skupowany przez firmy windykacyjne.