wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – księgowość w małopolsce

wynagrodzenia pracowników oddelegowanych - Księgowość Gdynia

Praca stanowi nieodłączną część naszego życia i dzięki otrzymywanemu wynagrodzeniu pozwala nam na korzystanie z jego możliwości. Wielu jednak pracowników spotyka się z sytuacją narzucenia przez pracodawcę zmiany miejsca wykonywanie swoich obowiązków. Pojawia się wtedy problem dotyczący wynagrodzenia pracowników oddelegowanych.

Najczęściej dotyka on pracowników oddelegowanych poza granice Polski. Wiele osób zastanawia się wtedy jak będzie wyglądała ich płaca. W takich przypadkach pracodawca w zakresie wynagradzania powinien stosować do niego przepisy kraju, w którym praca będzie świadczona. Innymi słowy musi być to przynajmniej minimalna pensja jaką otrzymują pracownicy danego kraju, pod warunkiem, ze nie jest mniejsza od aktualnej pensji obowiązującej w Polsce. Ponadto ważne jest także to, że warunki pracy nie mogą odbiegać od standardów ustalonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Należy jednak podkreślić, że powyższe zależności dotyczą tylko wąskiej grupy pracowników i nie obejmują przy tym osób będących w podróży służbowej, jak i tych, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną. Dlatego też nim udamy się na rozmowę z pracodawcą na temat naszych płac, warto udać się najpierw do księgowego po opinię i poradę. NA szczęście aktualnie dostęp do takich porad jest bardzo prosty gdyż w wielu miastach jest wiele firm tym zajmujących się, wystarczy poszukać w Internecie korzystając z frazy np. księgowość w małopolsce.