Zmiany w metodach inwestowania

Zmiany w metodach inwestowania

Na przestrzeni ostatnich 100 lat profil inwestora uległ zmianie. Możliwości inwestycyjne osoby nie pracującej w finansach, są ograniczone. Teoretyczne przygotowanie jakie dają studia ekonomiczne albo finansowe dają wystarczającą wiedzę, która umożliwia rozpoczęcie inwestowania. Nic jednak nie zastąpi lat doświadczenia oraz inwestowania metodą prób i błędów. Finanse nie są jednak dziedziną, w której można pozwolić sobie na duże straty. W sytuacji ograniczonego dostępnego kapitału, konieczne jest minimalizowanie podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Dla statycznych inwestorów pozostaje niewiele możliwości skutecznego inwestowania swoich pieniędzy. Najbardziej znaną i bezpieczną formą jest składanie pieniędzy na lokacie bankowej. Ryzyko jest minimalne, zysk również. Jest on ściśle uzależniony od oprocentowanie jakie udziela bank. To z kolei jest powiązane ze stopami procentowymi, ustalanymi przez Bank Centralny. Składając na lokatę określoną kwotę, musimy zdeklarować chęć jej utrzymania przez określony czas. Oznacza to, że zrywając lokatę po upływie np. połowy terminu lokaty, tracimy cały potencjalny zysk. Zysk z lokaty jest oczywiście opodatkowany. Obserwując obecny trend obniżania stóp procentowych przez NBP, można przewidzieć, że w najbliższym czasie inwestowanie w lokaty bankowe nie będzie się opłacało. Zyskają z kolei osoby spłacające długoterminowe kredyty.