Związki zawodowe walczą o likwidację umów śmieciowych

Związki zawodowe walczą o likwidację umów śmieciowych

Od kilku już lat w naszym kraju nasila się batalia, toczona głównie przez związki zawodowe, wspierane przez niektóre partie opozycyjne, o likwidacje tak zwanych umów śmieciowych, nazywanych oficjalnie umowami cywilno prawnymi. Chodzi głównie o umowy o pracę tak zwane zlecenia oraz umowy o dzieło, zawierane pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, które są uznane ogólnie za dużo gorsze od umów o prace. Rzeczywiście te ostatnie gwarantują pracownikowi pełnie praw pracowniczych, pracodawca musi wtedy odprowadzać wszystkie składki, jak emerytalne, rentowe, zdrowotne czy na fundusz pracy. Trudniej jest zwolnić pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, ma on wszelkie świadczenia jak urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie (płatne) oraz przysługujące odprawy. Jednak pracodawcy argumentują, że w wielu przypadkach tylko zatrudnianie części pracowników na umowy cywilno – prawne zapewnia dalsze funkcjonowanie firm, z uwagi na duże koszty pracy w naszym kraju, a to z kolei w czasie spowolnienia gospodarczego, silnej konkurencji na świecie sprawia, ze nie można obecnie zatrudnić wszystkich na umowy o pracę. Skutkowałoby to wzrostem bezrobocia, upadkiem wielu firm i predykcją pracowników w innych, a wiec i ograniczeniem produkcji, co byłoby niekorzystne dla całej gospodarki i dla naszego państwa jako całości.